Оферта

Публічна пропозиція про заключення договору пожертви

 ФОП Мельничук К. О. , в особі  Мельничука Костянтина Олександровича,
пропонує  громадянам зробити пожертвування  на  нижче  наведених  умовах:

1.Загальне положення

1.1 Відповідно до  ст. 641  Цивільного кодексу України  дана пропозиція являється публічною пропозицією (далі- Пропозиція).
1.2.В справжній пропозиції вживають терміні, маючі наступні значення:
«Пожертва» -« дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів»;
«Пожертвувач» - «громадянин, який робить пожертву»
«Отримувач пожертвування» - «ФОП Мельничук К.О.».
1.3. Пропозиція діє безстроково з моменту розміщення її на сайті Отримувача пожертви.
1.4. Отримувач пожертвування має право скасувати Пропозицію в будь-який час шляхом видалення її зі сторінки свого сайту в Інтернеті.
1.5. Недійсність одного чи більше умов Пропозиції не несе  недійсність всіх інших умов Пропозиції.

2. Істотні умови договору пожертви.
2.1. Пожертва  використовується на утримання і ведення діяльності Отримувача пожертви.
2.2. Сума пожертви визначається Пожертвувачем.

3. Порядок заключення договору пожертви.

3.1. На підставі ст. ст. 207, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України, з моменту Акцепту цей Договір вважається укладеним у письмовій формі.
3.2. Пропозиція може бути акцептована шляхом перерахування Пожертвувачем грошових коштів в користь Отримувача пожертвування платіжним порученням по реквізитам, які вказані в розділі 5 Пропозиції, зі вказанням в стрічці «призначення платежу»: «пожертва  на утримання та ведення  діяльності», а також з використанням платіжних карт, електронних платіжних систем і інших засобів та систем,  що дозволяють  Пожертвувачу перераховувати Отримувачу пожертви у вигляді  грошових коштів.

3.3 Здійснення Пожертвувачем будь-якої   з дій, передбачених в ч.3.2.Пропозиції, рахується акцептом Пропозиції відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України .
3.4. Датою акцепту Пропозиції – датою заключення договору пожертвування являється дата надходження пожертвування в вигляді грошових коштів в Пожертвувача на розрахунковий рахунок Отримувача пожертвування.


4.Заключні положення

4.1. Здійснюючи дії, передбачені цією  Пропозицією, Пожертвувач підтверджує, що ознайомлений з умовами Пропозиції, цілями діяльності Отримувача пожертвування, усвідомлює значення свої дій і має повне право на їх виконання, повністю і беззастережно приймає умови цієї  Пропозиції, а також дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Оферти. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Оферти. Крім цього, укладанням Оферти, Пожертвувач підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Пожертвувача, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
4.2 Пропозиція регулюється и прописується в відповідності з діючим законодавством України.

5. Реквізити   Отримувача пожертвування


ФОП  Мельничук К.О.

Україна, 24000, Вінницька обл.,

місто Могилів-Подільський,

вул. Грецька, будинок 20, квартира 93.